Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

İlgili karara ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190216-8.pdf
Güncel Haber-Duyurular