Bağımsız Denetim Standardı 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi 31.12.2019 tarihli ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından geliştirilen Muhasebe Tahminleri projesi kapsamında BDS 540’ta ve diğer bazı Standartlarda (BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260, BDS 500, BDS 580, BDS 700 ve BDS 701) değişiklikler yapılmıştır.

Denetçi raporunun iletişim değerinin, denetçinin bağımsızlığına vurgunun ve mesleki şüpheciliğin kullanımının artırılması ile muhasebe tahminlerinin oluşturduğu belirsizliğin denetçi raporuna gerçeğe uygun biçimde yansıtılmasının sağlanması amacıyla Muhasebe Tahminleri projesi hayata geçirilmiştir.

BDS 540 özellikle; BDS 315, BDS 330, BDS 450 ve BDS 500 ile diğer ilgili BDS’lerin muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara ilişkin olarak nasıl uygulanacağı konusunda yükümlülükler içermekte ve rehberlik sağlamaktadır.

BDS 540, muhasebe tahminlerine ilişkin yönetim beyanı düzeyindeki "önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapısal riskin ve kontrol riskinin ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmasını gerektirmektedir.

Söz konusu Standartta muhasebe tahminlerine ilişkin olarak mesleki şüpheciliğin kullanılmasının; yönetimin taraflılığı, hile ile muhasebe tahminleri daha yüksek derecede bir tahmin belirsizliğine maruz kaldığında veya yüksek derecede karmaşıklık, subjektiflik ve diğer yapısal risk faktörlerinden etkilendiğinde, daha önemli hâle geldiği vurgulanmaktadır.

Ayrıca BDS 540, denetçinin; uygulanan denetim prosedürlerine ve elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamaların geçerli finansal raporlama çerçevesi bağlamında makul olup olmadığını veya yanlışlık içerip içermediğini değerlendirmesini gerektirmektedir.

Değişikliklerle birlikte, BDS 500’e "dış bilgi kaynağı” tanımı eklenmiştir. Dış bilgi kaynağı, işletme tarafından finansal tablolar hazırlanırken kullanılan veya denetçi tarafından denetim kanıtı olarak elde edilen bilgiler geniş bir kullanıcı kitlesinin kullanımına uygun olduğu durumda, söz konusu bilgileri sağlayan işletme dışından bir kişi veya kuruluş olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda,

- Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 500 Bağımsız Denetim Kanıtları,

- Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi ve

-Muhasebe Tahminleri Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler (BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260,  BDS 580,  BDS 700 ve BDS 701)

31.12.2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 500 Bağımsız Denetim Kanıtları standart metnine ulaşmak için
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS_500_kurumsitesi.pdf 

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi standart metnine ulaşmak için
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20540(1).pdf 

Muhasebe Tahminleri Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler (BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260,  BDS 580,  BDS 700 ve BDS 701)’e ulaşmak için
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/muhasebe_%20tahminleri_projesi_revizyonlari_d%C3%BCzeltilmis.pdf