Bağımsız Denetim Hizmetleri

Günümüzde bağımsız denetim sadece kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine işletmeler için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Şirketimiz bu çerçevede; bir yandan kamu kurumlarının (KGK, SPK, EPDK) düzenlemeleri uyarınca zorunlu olan bağımsız denetim hizmetlerini, diğer yandan da şirket yönetimleri,hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler ve yatırımcılar açısından gerek duyulan doğru ve güvenilir bilgi içeren finansal tabloları sağlamak için bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.